Sirkka-Liisa Ilvonen
vasemmisto.fi -sivustolle
vasemmisto logo
30.03.2021

vaaliteemat

...


OIKEUS LUOTTAA TULEVAISUUTEEN,  LÄHIPALVELUT TURVATTAVA!

Oikeus hyvää elämään kuuluu kaikille!

Korona-aika vaatii ennaltaehkäisevää työtä niin lapsiin, nuoriin kuin ikääntyvään väestöömme. Kuntavaaleilla valittavat päättäjät ovat he, jotka tulevat määrittämään, mitä kuntamme palveluille tulevaisuudessa käy.

Me vasemmistoliitossa puolustamme niin pienten kuin isojen kuntalaisten oikeutta laadukkaaseen ja    inhimilliseen asumiseen, sosiaalisuuteen ja hoivaan sekä aiomme pitää huolen siitä, että forssalaiset   lähikoulut ovat maailman parhaimpia myös tulevaisuudessa.  Siksi on tärkeää käyttää äänioikeuttaan!

  • Oikeus varhaiskasvatukseen ja opiskeluun turvallisessa oppimisympäristössä ja lähikoulussa kuuluu kaikille lapsille ja sitä kautta lapset hankkivat tarvittavat tiedot ja taidot oman tulevaisuutensa rakentamiseksi. Vasemmisto puolustaa lähikoulun periaatetta, koska tämä on lapselle parasta lapsiystävällisyyttä lapsiystävällisessä Forssassa.
  • Oikeus tasa-arvoiseen kouluun kuuluu kaikille lapsille. Jokaisessa koulussa luokkien ryhmäkokojen tulee olla riittävän pieniä sekä niissä tulee olla myös riittävät resurssit erityistä tukea vaativien oppilaiden opettamiseen. Koulutus rakentaa sivistystä, vahvistaa hyvinvointia ja osallisuuden edellytyksiä.
  • Oikeus terveyteen kuuluu kaikille, ja siksi on tärkeää taata asukkaille heidän arvostamansa julkiset lähipalvelut ja hyvä hoito. Verovaroin tuotettujen palveluiden tuottamisen tulee olla läpinäkyvää ja avointa. Verorahat tulee käyttää kansanterveyden edistämiseen, ei yksityisten toimijoiden voittojen kerryttämiseen. Kunnan tulee olla asukkaidensa terveyden edistäjä ja tarjota kuntalaisille ilmaisia liikunta- ja kokoontumispaikkoja. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on siis panostettava ennaltaehkäisevään työhön.
  • Oikeus esteettömään liikkumiseen kuuluu kaikille, ja siksi turvallisesti toteutettuna liikkumista suosiva elinympäristö on erityisen tärkeä, jotta mm. ikäihmiset selviävät päivittäisistä toimistaan.
  • Oikeus hyvään ja turvalliseen elämään kuuluu nuorisolle, ja siksi vasemmisto on tehnyt jo kaksi aloitetta Ruostejärven kesäsiirtolan osalta. Lapsen oikeudet on saatava kuntavaalien ytimeen. Tämä on parhaina ennaltaehkäisevää työtä, joka edistää lasten hyvinvointia ja kasvua sekä näin tällä pyritään ennaltaehkäisemään lastensuojelun tarvetta ja kustannuksia. Lapsilla ja nuorilla on oikeus tulla kuulluiksi heidän elämäänsä koskevien päätösten ja palveluiden valmistelussa ja päätöksenteossa.
  • Oikeus turvalliseen ja oikeudenmukaiseen huomiseen kuuluu kaikille, ei harvoille! Kunnan pitäisi satsata asukkaiden pitovoimaan ja  ei saisi vähätellä tunnevoimaa, sillä siitä kun muodostuu vahva yhteisöllisyys, identiteetti ja halu luoda aidosti asuinpaikka, jossa on hyvä asua. Panostus kuntalaisiin ehkäisee syrjäytymistä ja eriarvoistumista. Siksi meidän tulee panostaa kunnan asukkaisiin ja kuunnella heidän mielipiteitään asuinympäristön asioissa. Kuntalaisille tärkeitä arvoja ovat lähipalvelut mm. sosiaali-ja terveyspalvelut, koulutus-, kulttuuri-ja liikuntapalvelut sekä hyvä asuinympäristö viheralueineen ja vaikutusmahdollisuus näihin palveluihin.

Takaisin etusivulle