Sirkka-Liisa Ilvonen
vasemmisto.fi -sivustolle
vasemmisto logo
28.02.2021

Mielipidekirjoitus FL:ssä 26_2_2021

_ _ _

Oikeus hyvää elämään kuuluu myös lapsille!

Korona-aika vaatii ennaltaehkäisevää työtä niin lapsiin, nuoriin kuin ikääntyvään väestöömme. Kuntavaaleilla valittavat päättäjät ovat he, jotka tulevat määrittämään, mitä mm. koulupalveluille tulevaisuudessa käy. Pienennetäänkö opetusryhmien kokoja vai lakkautetaanko pienempiä kouluja? Juuri 23.2. on julkaistu kansallinen lapsistrategia komiteamietintö. Strategian kolme pääajatusta ovat: 1) kunnioitetaan kaikkien lasten oikeuksia, 2)otetaan lapset vahvasti huomioon yhteiskunnassa sekä 3) tuetaan lasten hyvinvointia.  Strategian valmistelussa tunnistettiin tarve huomioida koronavirusepidemian merkitys lapsen oikeuksien kannalta. Laadukas ja yhdenvertainen varhaiskasvatus, esiopetus ja koulutus tasoittavat lasten taustasta johtuvia hyvinvointieroja ja eriarvoisuutta.

Monitoimikeskusta ajettiin kiireellä aikataulussa pysymisen ja kaupungin edun perusteella. Lasten edusta ei puhuttu. Ulkopuoliselta ja oman arvopohjansa omaavalta konsultilta tilattiin palveluverkkoselvitys, jonka pohjalta meille valtuutetuille perusteltiin neljän yksikön kokoamista yhteen uudeksi kouluksi. Viimeinen päätös, jota Vasemmistoliiton enemmistö vastusti, hinta oli noussut jo 24.2. milj. euroon. Kysymys kuuluukin, oliko kaupungin edun mukaista ylittää aiemmin päätetty 21 miljoonaa? Onko lasten edun mukaista sulkea yksi koulu lisää ennen kun monikylä edes on valmistunut?

Kunnan kehitys on sidoksissa kunnan pitovoimaan. Siihen panostamisen sijaan keskitytään suuntaamaan viestiä ulkopuolisille kuinka elinvoimainen ja vetovoimainen kunta on. Paukkuja laitetaan mainoksiin, jotka eivät missään vaiheessa ole realisoitunut muuttovoitoksi, mutta ei pitovoimaan. Yhtä kunnasta muuttavaa kohden Forssassa on vielä 18 täällä pysyvää. Mitä tekee alueen pitovoimalle ja luottamukselle päättäjiä kohden, kun palvelu toisensa perään tulee äkkiä uhatuksi?

Asenne ja arvot ratkaisevat. Alueen asukkailla tulee olla luottamus päättäjiin. Kun panostamme kunnan asukkaisiin ja kuulemme heidän mielipiteitään, niin voidaan päästä nousuun. Tunnevetovoimaa ei saisi vähätellä. Siitä kun muodostuu vahva yhteisöllisyys, identiteetti ja halu rakentaa asuinpaikkaa, joka houkuttelee yli kuntarajojen. Liian vähän kuullaan niitä ihmisiä, jotka jo asuvat kunnassa! Heille tärkeitä arvoja ovat lähipalvelut, koulutus ja kulttuuri.

Vasemmistoliton kuntavaaliohjelmassa on todettu lähikouluperiaate, joka on tärkeä lähtökohta koulutukselliselle tasa-arvolle. Kouluverkkokeskusteluun tulee ottaa myös Päiväkoti Axel Wahren esikoulu ja seutukunnan erityslasten tarpeet.

Jokaisella on oikeus luottaa myös siihen, että ikäihmisistämme pidetään hyvää huolta ja että yksikään lapsi ei joudu tuntemaan pelkoa koulupäivän aikana. Pidetään forssalaisina yllä yhteistä identiteettiämme ja asuinalueellamme yhteisöllisyyttä.

Sirkka-Liisa Ilvonen, vasemmistoliiton valtuutettu

 

Takaisin etusivulle